All for Joomla All for Webmasters

KONTAKT

ZAPISY DO 15 LIPCA 2017R. SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zapraszamy na drugą edycję Letniej Manufaktury Sztuki – Niepołomice 2017

 

 

Letnia  Manufaktura Sztuki  to przede wszystkim kursy mistrzowskie, ale także twórcze spotkania artystyczne w formie warsztatów oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Do uczestnictwa w nich serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, studentów, a także miłośników sztuki bez ograniczeń wiekowych. Każdy znajdzie u nas przestrzeń,  gdzie w przyjaznej, pełnej otwartości atmosferze będzie mógł rozwijać i doskonalić  talent  oraz  zainteresowania artystyczne pod kierunkiem doświadczonych pedagogów i artystów.

 

Ubiegłoroczna edycja była wspaniałym spotkaniem i dużym przeżyciem zarówno dla uczestników, jak i prowadzących. W tym roku – zgodnie z sugestiami zainteresowanych osób – zapewniamy nocleg oraz poszerzamy ofertę zajęć o warsztaty z kompozycji. Popołudnia spędzać będziemy na zajęciach teatralnych, ceramicznych, nie zabraknie także zajęć sportowo-ruchowych. W planach jest także odwiedzenie Zamku Królewskiego (nie tylko restauracji, w której będziemy jadać obiady), oglądanie filmów w sali kinowej Małopolskiego Centrum Dźwięku, ognisko… Nudzić się nie będziemy !

 

W tym roku spotykamy się  w dniach 21-25 sierpnia  w Niepołomicach.

Warsztaty odbywają się z inicjatywy Stowarzyszenia Małopolska Manufaktura Sztuki pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice we współpracy z Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa oraz PSM I st. w Niepołomicach.   

 

Do poprowadzenia zajęć zaprosiliśmy wyjątkowych artystów i doświadczonych pedagogów,   absolwentów i pracowników Akademii Muzycznej w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każdy z naszych wykładowców i instruktorów zajęć ma bogate doświadczenie artystyczne i pedagogiczne.

 

Zapraszamy na zajęcia  indywidualne instrumentalne ( fortepian, skrzypce, wiolonczela, saksofon, marimba, wibrafon i instrumenty perkusyjne), zajęcia z kompozycji oraz zajęcia artystyczne (ceramika i teatr) a także zajęcia sportowe.

 

Zajęcia odbywać się będą w Szkole Muzycznej I st. w Niepołomicach oraz Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa, gdzie też odbędzie się koncert finałowy Letniej Manufaktury Sztuki połączony z elementami teatru.

 

Na cały okres Letniej Manufaktury Sztuki zapewniamy  dla chętnych osób nocleg z wyżywieniem (Willa Ostoja, Droga Królewska 77, Niepołomice) oraz oczywiście opiekę pedagogiczną dla uczestników kursu.

Można skorzystać z różnych form udziału w Letniej Manufakturze Sztuki, aby każdy mógł dopasować zajęcia do własnych potrzeb.

 

Do biernego uczestnictwa w kursach, potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem,  zapraszamy bezpłatnie nauczycieli szkół muzycznych każdego stopnia.  

 

Dla wyróżnionych uczestników kursów oferujemy udział w koncercie w ramach jesiennej edycji Festiwalu „Muzyka w Starych Balicach”.

 

Do zobaczenia w Niepołomicach!


W  razie pytań prosimy o kontakt  pod numerem telefonu, +48605250804 lub kursy@manufakturasztuki.pl

REGULAMIN

 

 1. Letnia Manufaktura Sztuki odbywa się w dniach 21-25 sierpnia 2017 r.  w PSM I st. w Niepołomicach oraz w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.
 2. Organizatorem Letniej Manufaktury Sztuki jest Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki, współorganizatorami Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach oraz PSM I st. w Niepołomicach.
 3. Uczestnikami warsztatów  mogą być uczniowie, studenci, absolwenci oraz miłośnicy sztuki bez ograniczeń wiekowych.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów (formularz do pobrania ).
 5. Zakwalifikowanie odbywa się na podstawie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz po dopełnieniu w terminie warunków finansowych. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 6. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lipca 2017r.
 8. Uczestnik jest zobowiązany stawić się w miejscu odbywania się warsztatów w terminie wskazanym  przez Organizatora.
 9. Kursy prowadzą wybitni pedagodzy, którzy decydują o ich kształcie i merytorycznej treści.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia materiałów nutowych dla prowadzącego kurs i akompaniatora.
 11. Koncerty organizowane podczas trwania warsztatów odbywają się publicznie. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i rejestrowania zajęć, koncertów, uczestników warsztatów oraz do rozpowszechniania materiałów służących promocji warsztatów bez żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do wykonawców.
 12. Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników czynnych otrzymuje dyplom uczestnictwa, a uczestnicy bierni odpowiednie  zaświadczenia.
 13. Dla uczestników kursów  są przewidziane obiady w restauracji na Zamku Królewskim w Niepołomicach.
 14. Organizator  w ramach pełnego pakietu zapewnia nocleg, śniadanie, kolację w pensjonacie Willa Ostoja  ul. Droga Królewska 77 Niepołomice.
 15. Uczestnicy korzystający z noclegów zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej.
 16. Uczestnikom warsztatów nie wolno samodzielnie oddalać się  bez wiedzy i zgody opiekuna i organizatora.
 17. Uczestników warsztatów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu oraz środków odurzających.
 18. Uczestnicy oraz rodzice lub prawni opiekunowie( w przypadku osób niepełnoletnich) ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. W przypadku  poważnego naruszenia regulaminu uczestnik, (po uprzednim powiadomieniu rodziców, w przypadku osób niepełnoletnich) -  może zostać skreślony z listy uczestników warsztatów.
 20. Uczestnik lub jego opiekun prawny( w wypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 21. Uczestnicy ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnych zakresie.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób,  w przypadku niedających się przewidzieć okoliczności bądź działania siły wyższej. W takim wypadku opłata za kurs zostanie uczestnikowi  w całości zwrócona.
 23. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursów w terminie krótszym niż 10 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów opłata za udział nie będzie zwracana.
 24. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie są rozstrzygane przez organizatorów.
 25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz do modyfikacji programu kursów.
 26. Zgłoszenie do udziału w Letniej Manufakturze Sztuki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Program

Oferujemy trzy formy udziału w Letniej Manufakturze Sztuki:

 

Pakiet I

 

Udział we wszystkich oferowanych zajęciach, a więc kursach mistrzowskich i warsztatach uzupełniających z noclegiem.

Koszt: 1000 zł (kursy, zajęcia, nocleg, pełne wyżywienie. Organizatorzy zapewniają opiekę całodobową).

 

Pakiet II

 

Udział we wszystkich oferowanych zajęciach, a wiec w kursach mistrzowskich i warsztatach uzupełniających z obiadem ( bez noclegu); koszt: 600 zł

 

 

Pakiet III

 

Udział w samych kursach mistrzowskich ( z możliwością wykupienia obiadu- 20 zł za obiad); koszt 400 zł

 

 

Informacje dodatkowe:

 

- istnieje możliwość udziału w dwóch różnych kursach mistrzowskich

- istnieje możliwość udziału tylko w warsztatach uzupełniających - koszt: 200 zł

- dla rodzeństwa oferujemy zniżkę

- istnieje możliwość wykupienia dodatkowo obiadów na cały tydzień – koszt: 100 zł

 

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 605 250 804
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kursy mistrzowskie to warsztaty dla instrumentalistów w specjalnościach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, saksofon, marimba, wibrafon i instrumenty perkusyjne.

Oferta zawiera cztery godzinne lekcje indywidualne z pedagogiem - godzina dziennie. Ponadto próby przed koncertem finałowym i sam występ w sali koncertowej Małopolskiego Centrum Dźwięku w Niepołomicach.

 

Warsztaty uzupełniające to zajęcia z kompozycji, rzeźby ceramicznej oraz zajęcia sportowo-ruchowe. Natomiast po obiedzie odbywają się zajęcia teatralne, w których uczestnicy spróbują za pomocą ruchu, gestu, dźwięku i słowa wyrazić swoje emocje. Będziemy pracować nad określoną formą sceniczną, którą zaprezentujemy podczas finałowego koncertu.

Wtedy także odbędzie się wystawa prac ceramicznych, wykonanych przez uczestników w ciągu tych kilku dni.

 

Zajęcia rozpoczynają się każdego dnia o godz. 10:00, a kończą o godz. 17:00, z przerwą na obiad.

Wykładowcy

 • Milena Kędra
  Dr Milena Kędra - adiunkt Katedry Fortepianu oraz członek Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie, Kierownik Międzywydziałowego Zespołu Fortepianu Obowiązującego przy Katedrze Fortepianu tejże uczelni. Od października 2008 r. prowadzi własną klasę fortepianu na AM, a od 2005 w POSM II st. im . F. Chopina w Krakowie i w tejże szkole od roku 2008 organizuje cykl koncertów dla młodzieży „Estrada Młodych Pianistów”. Pracuje również jako juror konkursów pianistycznych oraz prowadzi lekcje otwarte i warsztaty pianistyczne dla dzieci i młodzieży.

  W roku 1999 ukończyła z wynikiem celującym Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Andrzeja Pikula. W roku 2001 ukończyła Studia Podyplomowe w klasie fortepianu prof. Piotra Palecznego na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie.

  Swoje umiejętności jako solistka i kameralistka doskonaliła podczas licznych kursów mistrzowskich i konsultacji prowadzonych m.in. przez: Halinę Czerny-Stefańską, Jana Ekiera, Kevina Kennera, Gerardo Vilę, Jeana- Paula Sevillę, Karla Heinza Kämmerlinga, Paula Badurę-Skodę, Bernarda Ringeissena, Elzę Kolodin, Andrieja Orłowieckiego, Kwartet Śląski, Michaela Straussa, Bernarda Greenhausa, Marka Lubotskiego, Andrzeja Tatarskiego i Mariana Lapsanskyego.

  Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz kameralnych, uzyskała m.in.: I nagrodę w Konkursie Pianistycznym o stypendia artystyczne im. T. Żmudzińskiego w Krakowie (1995), II nagrodę (I nie przyznano) w II Międzynarodowym Konkursie Kameralnej Muzyki Współczesnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (1998). W grudniu 2001 została zwycięzcą VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „KONZERTEUM” w Grecji oraz otrzymała nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu XX wieku. W roku 1997 otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki.

  Dokonała nagrań archiwalnych dla Radia Opole , Radia Kraków oraz telewizji Kraków, BBC i NHK. Wielokrotnie była zapraszana na festiwale w kraju i za granicą. Koncertowała w Polsce, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, Rumunii i Mołdawii, Brazylii.

  www.milena-kedra.pl

 • Piotr Różański
  Piotr Różański ukończył studia licencjackie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Katarzyny Popowej-Zydroń oraz studia magisterskie w klasie prof. Ewy Bukojemskiej w tej samej uczelni. W zakresie kameralistyki kształcił się przez pięć lat w klasie prof. Janiny Romańskiej-Werner. W 2014 roku uzyskał stopień doktora sztuki. Obecnie jest asystentem w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie oraz nauczycielem gry na fortepianie w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie.

  Piotr Różański jest laureatem licznych konkursów pianistycznych, zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych (m.in. XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina, Warszawa 2006 - I nagroda; Konkurs Pianistyczny o stypendium fundacji YAMAHA, Gdańsk 2008 - I nagroda). Jest również półfinalistą Piano-e-Competition w Minneapolis (USA) 2009; Konkursu Euroradia w Bratysławie (jako polski reprezentant) 2009 oraz Konkursu im. J. Brahmsa w Pörtschach 2011.

  Koncertował w Polsce, Czechach, USA, Szwajcarii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Jako kameralista współpracował m. in. z Kają Danczowską, Piotrem Reichertem, Marcinem Zdunikiem, Robertem Kabarą, Piotrem Lato, Jackiem Ozimkowskim, Mileną Kędrą, Aleksandrą Lelek, Grzegorzem Manią, Agatą Kucz. Występował na festiwalach: „Winners and Masters”, „Chopin i jego Europa”, „Premia Filharmonii Łódzkiej”, „Wawel o zmierzchu”, „Muzyka latem”, „Mozartiana”, „Muzyka w Starym Krakowie”, „Emanacje”, Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych, Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju, Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez: Eugene`a Indijca, Dinę Yoffe, Aleksieja Orłowieckiego, Paula Badura-Skoda, Joaquina Soriano, Thomasa Ungara, Eleanor Wong.

  Od roku 2007 tworzy duet ze skrzypaczką Marią Sławek. W 2012 roku ukazała się ich debiutancka płyta z sonatami R. Schumanna i S. Prokofiewa, zaś w 2015 roku na rynku pojawił się ich kolejny album – tym razem z utworami Mieczysława Weinberga – nagrany dla wytwórni CD Accord.

  Piotr Różański jest laureatem kilku konkursów kameralnych, m.in. Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi 2010 oraz Niezależnego Międzynarodowego Konkursu Indywidualności Muzycznych w Kijowie 2010. Był również wielokrotnie nagradzany za wyróżniający się akompaniament (Dąbrowa Górnicza 2010, Żywiec 2014, Nowy Targ 2016, Skierniewice 2016, Ostrava 2017).

  Piotr Różański występował z referatami na konferencjach naukowych, m.in. na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pozostać wiernym sobie – Andrzej Panufnik i kompozytorzy emigracyjni” (Kraków 2014), Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura i jej rozwój a muzykowanie zespołowe i zmiany w szkolnictwie artystycznym” (Dobczyce 2015); IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konteksty kształcenia muzycznego. Muzyka w edukacji dzieci i młodzieży” (Łódź 2016), II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konteksty kultury, konteksty edukacji. Wyzwania kształcenia artystycznego” (Dobczyce 2016). Posiada również w swoim dorobku kilka artykułów oraz monografię.

  Piotr Różański był stypendystą: Fundacji „Sapere Auso”, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

 • Barbara Łypik - Sobaniec
  Dr Barbara Łypik - Sobaniec - adiunkt w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, współtwórczyni zespołu Malawski Trio, od 2014 roku prezes Stowarzyszenia Małopolska Manufaktura Sztuki. Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie wiolonczeli prof. Witolda Hermana, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W czasie studiów była członkiem reprezentacyjnego kwartetu smyczkowego Akademii Muzycznej.

  Swoje umiejętności doskonaliła na kursach muzycznych, m.in. na Międzynarodowej Akademii Pommersfelden ( gdzie dokonała nagrań dla Bayerische Rundfunk ).

  W 1993 r. uzyskała stypendium Europejskiej Fundacji Mozartowskiej. Pracowała pod kierunkiem wielu wybitnych pedagogów. Byli wśród nich: Antonin Moravec, Denes Zsigmondy, Sandor Vegh, Ana Chumachenko, Zuzanna Ružickova,Alain Mounier, Rocco Filippini.

  W ramach Festiwalu Mozartowskiego w Pradze wystąpiła obok takich muzyków, jak Boris Pergamenschikow i Charles Rosen.

  Ma na swoim koncie prawykonania: odnalezionego kwartetu Ignacego Jana Paderewskiego (1991), III Kwartetu Na Wielkanoc Zbigniewa Bujarskiego (1994) (oba wykonania zostały zarejestrowane przez Polskie Radio) a także Intermezzo na wiolonczelę solo Adama Walacińskiego (2004).

  W 1992 r. została laureatką II miejsca XI Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi. Koncertuje w kraju i za granicą, współpracowała z orkiestrą Sinfonietta Cracovia, od 1995 r. jest członkiem tria fortepianowego, które tworzy wspólnie z Romanem Reinerem oraz Sławomirem Cierpikiem, prowadząc aktywną działalność koncertową.

  W 2000r. została laureatką II nagrody (w kategorii solistów) IV Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego. Uczestniczy także w projektach muzycznych Marii Pomianowskiej, gdzie wykonuje muzykę etniczną – także na fidelach kolanowych - polskich instrumentach ludowych. Jako interpretatorka muzyki najnowszej występowała wielokrotnie na festiwalach muzyki współczesnej (Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Strawiński i jego Ukraina, Uściług 2011) jako solistka i kameralistka.
 • Maciej Lulek
  Dr Maciej Lulek - koncertmistrz orkiestry „Sinfonietta Cracovia”, adiunkt Akademii Muzycznej w Krakowie, w 2005 r. wykładał na University of Suwon (Korea Płd.), współtworzy „Malawski Trio”, propagując głównie polską muzykę kameralną. Prawykonał m.in. dedykowane mu utwory B.Schaeffera i A.Walacińskiego.

  Współpracował jako solista lub kameralista z wieloma wybitnymi artystami, jak: N.Marriner, P.Amoyal, L.Maazel, K.Penderecki, J.Dybał, J.Maksymiuk, A.Wit, M.Wengerov, J.Axelrod, V.Giergiev, G.Kremer, S.Goetzel, M.Maisky, P.Anderszewski, V.Spivakov, G.Zhyslin, J.Carreras, M.Lethiec, K.Kenner.

  Jest laureatem nagrody przemysłu fonograficznego „Fryderyk 2006” oraz II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współczesnej im. K. Pendereckiego w Krakowie 2001.

  Zapraszany jest regularnie do jury konkursów skrzypcowych. Prowadzi kursy i seminaria skrzypcowe dla młodzieży.

 • Mirosław Stępień
  Mirosław Stępień - kierownik Szkoły Muzycznej I st. w Niepołomicach, pedagog w szkołach muzycznych I i II stopnia.

  Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec prof. T. Głąbówny. Studiował również pod kierunkiem prof. E.Umińskiej.

  Przez kilka lat pracował jako koncertmistrz w Polskiej Filharmonii Kameralnej. Był wykładowcą na wydziale sztuki Uniwersytetu Przemysłowego Santander w Kolumbii.

  Przez długie lata związany z Capellą Cracoviensis i Sinfoniettą Cracovia. Zajmuje się głównie muzyką kameralną. Założyciel i pierwszy skrzypek kwartetu „Sine Nomine”, członek „Reiner Kwartet” i „Kwartetu Jagiellońskiego”. Pracował w Teatrze Ewy Demarczyk. Był też członkiem ostatniego składu zespołu „Anawa” Marka Grechuty.

  Dokonał licznych nagrań muzycznych również jako solista. Obecnie zajmuje się głównie pedagogiką.
 • Piotr Marciak
  Piotr Marciak - kształcił się u prof. Antoniego Cofalika oraz prof. Kai Danczowskiej, uzyskując w jej klasie dyplom z wyróżnieniem Akademii Muzycznej w Krakowie. Umiejętności skrzypcowe doskonalił uczestnicząc w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez Grigorii Zhyslina. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, uzyskał IV nagrodę na Konkursie Muzyki Kameralnej w Zakopanem oraz wyróżnienie Towarzystwa Muzycznego im. K.Szymanowskiego.

  W 1999 roku miał zaszczyt wziąć udział w tourneé koncertowym Polish Festival Orchestra z Krystianem Zimermanem jako solistą i dyrygentem. Orkiestra w ramach jubileuszu 150. rocznicy śmierci F. Chopina wystąpiła w najważniejszych salach koncertowych Europy i Stanów Zjednoczonych w tym m.in. Salle Pleyel w Paryżu, The Royal Festival Hall w Londynie oraz Carnegie Hall w Nowym Jorku.

  Piotr Marciak współtworzył zespół „Kameralistów Krakowskich” przekształcony później w Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”, zaliczaną obecnie do czołowych polskich i europejskich orkiestr kameralnych. Jako lider II skrzypiec występuje z nią na wielu renomowanych festiwalach w kraju i za granicą. Praca w Orkiestrze „Sinfonietta Cracovia” stała się sposobnością do koncertów i współpracy artystycznej z solistami tej miary co B. Pergamenschikow, M. Maisky, M. Vengerov, B. Douglas, R. Buchbinder, P. Wispelwey , T. Zimmermann, K. Danczowska, D. Sitkowiecki jak też z dyrygentami K. Pendereckim, J. Maksymiukiem, P. McCreeshem, Ch. Eschenbachem, L. Maazelem, V. Gergievem, S. Goetzlem czy J. Axelrodem. To także występy w znamienitych salach koncertowych m.in. Alice Tully Hall w nowojorskim Lincoln Center , Suntory Hall w Tokio, Konserwatoriach w Petersburgu i Moskwie, Filharmonii w Berlinie, Alte Oper we Frankfurcie, jak i na wielu festiwalach m.in. Schleswig Holstein Music Festival, Festival International de Colmar, Festiwal Białe Noce w Petersburgu, Murten Classics w Szwajcarii czy na krakowskim festiwalu Sacrum - Profanum. W 2009 roku artystyczna działalność Piotra Marciaka w orkiestrze „Sinfonietta Cracovia” została uhonorowana odznaczeniem Honoris Gratia nadanym przez Prezydenta Miasta Krakowa.


  Współpracuje stale ze słynną orkiestrą „Sinfonia Varsovia”. Koncertuje jako kameralista w kraju i za granicą, od 2012 r. także jako prymariusz kwartetu smyczkowego „Cordes Classiques”. Prowadzi działalność pedagogiczną w POSM II stopnia im. F. Chopina w Krakowie. Współpracował z "Cenrtal European Initiative Youth Orchestra" przygotowując wybitnie uzdolnioną młodzież do występów w orkiestrze podczas europejskich tourneé koncertowych oraz prowadząc zajęcia w zespołach kameralnych.

  Wspólnie z krakowskim artystą malarzem Mariuszem Dudkiem , w ramach Autorskiej Galerii tworzy projekty interdyscyplinarne, poszukując związków malarstwa z muzyką. Do tej pory powstały m.in. : „Ostatnie pożegnanie-przebaczenie - dodekafoniczny fortepian” (wokół muzyki A.Schoenberga ), „Nuta przeciw nucie – w poszukiwaniu kontrapunktu w malarstwie Szostakowicz-Beethoven-Bach” oraz „Basso continuo poszukiwań – nuta przeciw nucie w malarstwie – Schnittke-Szostakowicz- Bach”.
 • Krzysztof Włodarczyk
  Krzysztof Włodarczyk - absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym o specjalności saksofon ( dyplom z wyróżnieniem) oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na wydziale Muzyki Liturgicznej.

  Od 20 lat nauczyciel saksofonu w szkołach muzycznych I i II stopnia w Krakowie. Wychowawca wielu saksofonistów, laureatów konkursów i festiwali o randze regionalnej i ogólnopolskiej a także zdobywców Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa. Jego wychowankowie, absolwenci szkół muzycznych II st. kontynuują lub kontynuowali dalszą naukę na akademiach muzycznych na wydziałach instrumentalnych w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Oklahomie. Obecnie są wykładowcami szkół wyższych, a także kształcą uczniów w szkołach muzycznych I i II stopnia.

  Jego wieloletnia już praca dydaktyczna została uhonorowana wieloma nagrodami i dyplomami uznania przez dyrektorów szkół. Od ponad 15 lat prowadzi praktyki pedagogiczne w ramach Studium Pedagogicznego dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie klasy saksofonu. Wielokrotny opiekun stażu dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

  Organizator wielu warsztatów i konsultacji metodycznych dla uczniów i pedagogów szkół muzycznych I i II st. W ramach dokształcania zawodowego uczestniczył w warsztatach saksofonowych prowadzonych m.in. przez Arno Bornkampa, Jonathana Bergerona, Jerome Larana, Jeana Yves Formeaua.

  Czynny muzyk instrumentalista, współpracujący z wieloma instytucjami kulturalnymi i oświatowymi miasta Krakowa.
 • Tomasz Sobaniec
  Urodzony w 1969 r. w Wadowicach, andrychowianin. Ukończył z wyróżnieniem Liceum Muzyczne im. S.Moniuszki w Bielsku-Białej, w klasie perkusji mgr. L.Sojki. W roku 1994 ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie, w klasie perkusji ad. S.Welanyka. W latach 1990-2000 współpracował z Krakowską Grupą Perkusyjną (festiwale muzyki współczesnej w Krakowie, Opolu, Poznaniu, Warszawie, Bratysławie, Berlinie i Pradze). Jako członek zespołu „Overtime” zdobył II nagrodę na Festiwalu Jazz Juniors w Krakowie, w roku 1990. W 1991 roku wziął udział w Międzynarodowym Konkursie Perkusyjnym ARD w Monachium. Od roku 1992 jest członkiem orkiestry kameralnej Capella Cracoviensis.

  Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji- Akademii Muzycznej w Krakowie, z tytułem doktora habilitowanego. Współpracuje z orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Akademii Beethovenowskiej a także orkiestrą Sinfonietta Cracovia. Ma na swoim koncie prawykonania utworów D.Eddleman’a i M.Stachowskiego (Krakowski Duet Perkusyjny). Szczególnie bliskie są mu kompozycje perkusyjne K.Moszumańskiej-Nazar, A.Walacińskiego, A.Panufnika, A.Krzanowskiego czy A.Kaczyńskiego, które wykonywał wielokrotnie na festiwalach w kraju i za granicą. Swoje kompozycje dedykowali mu M.Mengjiqi, D.Eddleman oraz N.Husni.

  Jest współzałożycielem i członkiem zespołów kameralnych: Barock Tune oraz Alta Cappella (historyczne instrumenty dęte i perkusyjne). W roku 2000 wystąpił na Festiwalu Kultury Azjatyckiej w Niigata, wraz ze światowej sławy wiolonczelistą Yo-Yo Ma oraz Marią Pomianowską i Michałem Kulentym w projekcie Silk Road. Koncertował w wielu krajach europejskich a także w USA, Japonii, Korei Płd., Chinach i na Tajwanie. Nagrał kilkadziesiąt płyt CD z muzyką klasyczną, współczesną, etniczną oraz poezją śpiewaną. Gra na instrumentach firm Bergerault oraz Lefima. Używa pałek perkusyjnych firmy Pro•Mark.

  www.altacappella.pl
  www.capellacracoviensis.pl

 • Rafał Tyliba
  Rafał Tyliba - (ur. 1986) absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie ad. Stanisława Welanyka, którą ukończył z wyróżnieniem. Występował na różnego rodzaju festiwalach, zarówno w kraju jak i za granicą (Warszawska Jesień, Festiwal Muzyki Polskiej, Audio Art, Festiwal Muzyki Filmowej, "Sounds New" w Anglii, "Dam Festival" w Kosowie, "Nagyerdei Ősz" na Węgrzech, Festiwal Perkusyjny "Źródła i Inspiracje", "Sacrum Profanum", Festiwal im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Krakowska Jesień Muzyczna, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Zakopanem, Festiwal Perkusyjny "World of the Drums" w Bratysławie, Festiwal Emanacje, Krakowska Szkoła Kompozytorska, Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny w Ukmerge (Litwa), aXes Festiwal, Festiwal Etiuda & Anima, Muzyka w Starym Krakowie). Laureat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium Sapere Auso. Swoją edukację pogłębiał na mistrzowskich warsztatach, m.in. u Roberta van Sice'a podczas III

  Międzynarodowej Akademii Marimby. Występował z wybitnymi autorytetami muzycznymi (The Hilliard Ensemble, K. Penderecki, A. Wit, K. Zehnder, J. Kaspszyk). Współpracuje z wieloma orkiestrami, m.in. z Filharmonią Krakowską, Capellą Cracoviensis, Sinfoniettą Cracovią, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Salonową Orkiestrą Camerata. W dorobku posiada dedykowane utwory współczesnych kompozytorów. Czynnie uczestniczy w różnorodnych wydarzeniach muzycznych jako solista, kameralista oraz muzyk orkiestrowy. Brał udział w prawykonaniach oraz międzynarodowych tournée (Finlandia, Chiny).

 • Kamil Kruk
  Kamil Kruk urodził się w 1989 roku w Puławach. Ukończył z wyróżnieniem dwie specjalności: Teorię muzyki(2013)i Kompozycję(2015)w Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie jest słuchaczem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich tej Uczelni(specjalność Kompozycja, klasa prof. Anny Zawadzkiej-Gołosz). W 2012r jego utwór Strzępy snu na flet basowy i wibrafon został wyróżniony w 53 Konkursie Młodych Kompozytorów im Tadeusza Bairda w Warszawie. Uczestniczył w dwóch edycjach kursów kompozytorskich we Wrocławiu(2011,2012), gdzie pracował z Grażyną Pstrokońską – Nawratil oraz w Międzynarodowych Warsztatach Kompozytorskich w Ostravie (2015). W 2014 r. otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne(Sapere Auso).

  W roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017 otrzymał stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie dla najlepszych doktorantów. Prezentował

  Swoje utwory na licznych koncertach organizowanych przez Koło Naukowe Studentów Kompozycji m.in. w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Łodzi. Jego kompozycje wykonywane były na licznych festiwalach muzyki współczesnej: aXes – Triduum Muzyki Nowej (Kraków 2014), Warszawska Jesień (2014, 2015), Ostrava Days (Ostrava 2015), Wawel o Zmierzchu (Kraków 2015), Musica Polonica Nova (Wrocław 2016), Musica Electronica Nova (Wrocław 2016), Festiwal Kompozytorów Krakowskich (2016), Międzynarodowe Dni Muzyki Organowej w Krakowie

  (2016), Krakowski Festiwal Akordeonowy w Krakowie (2016), Tauron Musica Electronica Nova–out of borders (San Sebastián/Hiszpania 2016). W jego dorobku artystyczno-naukowym mieści się również aktywnośćteoretyczna, potwierdzona czynnym udziałem w konferencjach naukowych z referatami dotyczącymi zagadnień muzyki współczesnej, a także aspektów własnej twórczości (Kraków, Gdańsk). W 2016r – jako reprezentant krakowskiej Akademii Muzycznej – został zaproszony do udziału w programie „Muzyka Naszych Czasów” realizowanym przez Stowarzyszenie Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego – Międzynarodowe Centrum Muzyki pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, promującym twórczość młodych kompozytorów XXI wieku.

  Kamil Kruk zajmuje się również działalnością dydaktyczną. W krakowskiej Akademii Muzycznej prowadzi wykład Wybrane zagadnienia muzyki Nowej(kierownictwo prof. K.Penderecki). Jest również nauczycielem przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej II stopnia. Od 2017 r. jest członkiem Stowarzyszenia „Małopolska Manufaktura Sztuki”.

 • Katarzyna Lniany
  Katarzyna Lniany – polonistka i teatrolog, członek Stowarzyszenia Małopolska Manufaktura Sztuki, członek Rady Programowej Fundacji „Zawsze warto”, Liderka Teatroteki Szkolnej, słuchacz studiów podyplomowych Instytutu Teatralnego Pedagogika Teatru. Nauczyciel w szkole muzycznej, wieloletni koordynator programów edukacyjnych NGO, autorka licznych projektów artystycznych i edukacyjnych, współautorka książki „To, co ulepsza”, wydawnictwa Zeszyty Naukowe Herbaciarni Naukowej, współzałożyciel i koordynator projektu Herbaciarnia Naukowa „Aromaty Wiedzy”, gospodarz spotkań w Polskiej Akademii Umiejętności.

  Wielokrotnie nagradzana za pracę pedagogiczną, m. in. Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej. Interesuje się teatrem i literaturą – jako zjawiskami, które mogą oswajać ze światem współczesnym.

 • Ani Muradyan
  Ani Muradyan - urodzona w Armenii, artysta plastyk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Wydziału Architektury Wnętrz, pedagog edukacji plastycznej. Zajmuje się adaptacją i aranżacją wnętrz, prowadzi pracownię ceramiczną w Krakowie.

  Autorka wielu wystaw, brała udział w licznych plenerach krajowych i międzynarodowych.

  Prowadziła zajęcia dydaktyczne z grafiki komputerowej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Współpracuje z wieloma instytucjami i firmami w zakresie przygotowania aranżacji produktu, projektów, adaptacji przestrzeni.

  Interesuje się aranżacją wnętrz, projektowaniem mebli, scenografią, malarstwem, ceramiką artystyczną i fotografią.

 • Rafał Kanowski
  Rafał Kanowski – teolog i informatyk, nauczyciel, członek zespołów muzyki dawnej (Schola Cantorum Minorum Chosoviensis i Jerycho), członek Komisji Wspinaczki Sportowej przy Polskim Związku Alpinizmu, sędzia PZA, członek stowarzyszenia Małopolska Manufaktura Sztuki. Były członek zespołu teatralnego „Teatru Rozrywki” w Chorzowie, wieloletni kierownik i wychowawca obozów młodzieżowych sportowych i artystycznych. Opiekun licznych projektów edukacyjnych i artystycznych, w tym teatralnych i wokalnych. Pasjonat gór, wspinaczki sportowej i teatru.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZISIAJ

Letnia Manufaktura Sztuki 21-25 sierpień 2017 Niepołomice

Termin zgłoszeń do 15 lipca 2017 (ilość miejsc jest ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń)

Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie przelewu opłaty za kurs należy przesłać pod adres emailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu, wybraną specjalność z dopiskiem

,,Letnia Manufaktura Sztuki w Niepołomicach''

 

Opłatę za kurs należy zrealizować przelewem na konto:

IDEA BANK 86 1950 0001 2006 0707 8107 0002

Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki

UL. KASZTANOWA 5

32-082 WIĘCKOWICE

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji, zachęcam do zapoznania się z polityką prywatnośc .